Skoter

Välkommen till Ljungdalens/ Storsjö skoterklubb! Vi har ett unikt område med de finaste lederna!

SKOTERÅKARE TÄNK PÅ FÖLJANDE:
- Avvik ej från markerade leder
- Lämna alltid företräde till skidåkare
- Körning nattetid bland bostadshus är förbjudet
- Respektera förbudsområden
- Alkohol och skoterkörning hör inte ihop(ta en taxi!)
- Kör inte i preparerade skidspår
- Respektera hastighetsbestämmelser, 30km/h i bebyggelse
- Kör aldrig på vägar, ej heller inom stugområden
- Slalombacken är EJ tillåten för skoterkörning
- Tänk på att Ni är ambassadörer för skoterfolket

Skoteruthyrning i Ljungdalsfjällen

 

Ljungdalens Byggtjänst och skotersafari
0687-202 76 eller 070-622 02 76
Ljungdalens Byggtjänst och skotersafari


Ljungdalen skoter
0687-202 00 eller 070 - 674 81 66
Snöskoterservice


Betalleder
För att ha de finaste lederna behöver vi ta betalt av dig som kör skoter.

Avgift för skoterleder 2016/2017

1 dag                         250kr
2 dagar                      490kr
3 dagar                      600kr
4 dagar                      680kr
5 dagar                      740kr
6 dagar                      790kr
7 dagar                      820kr
Säsongskort före 1/12 1340kr
Säsongskort               1640kr

Alla korten köps hos återförsäljare.
finns hos Turistbyrån, Macken, Yamaha, Tuvan, Storsjö Fiskecamp och Handlarn i Storsjö

Skoterkarta finns att köpa!

Ljungdalsfjällens Turistbyrå,   Ljungdalens Skoterklubb, 

 

Skoterledernas öppethållande på statens marker.

I år infaller 19 april på onsdagen i andra påsklovsveckan. Eftersom intresset att vara ute är mycket stort under påsklovet har vi i år beslutat att förlänga öppettiderna på våra skoterleder till 23 april. 

Ibland kan skoterleder komma att stängas tidigare, och med kort varsel, om så krävs av renskötselskäl eller andra särskilda skäl.

Restriktioner
Tänk på att på statens marker är skotertrafiken förbjuden utom på vissa leder. Du kan läsa mer om vad som gäller på Länsstyrelsens hemsida http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/snoskoter/Pages/index.aspx

Ljungdalsfjällen

ljungdalsfjallen.se drivs av Ljungalen Turism i samarbete med ..., Regionförbundet Jämtlands län och Länsstyrelsen i Jämtlands län med syfte att tydliggöra, visa upp och informera om länet och ge en samlad bild av tillgängliga resurser för besökare och inflyttare. Ljungdalsfjallen.se delfinansieras av Eu:s regionala utvecklingsfond. Cookies används för service och att samla statistik. Vi sparar inte personlig data eller gör data om besökaren tillgänglig för externa intressenter. Portalens publiceringsmodell bygger på lösningar med öppen källkod. Ljungalen Turism sköter drift, underhåll och vidareutveckling. Systemkrav: Modern webbläsare, Javascript. Webleverantör: Grafiska Huset i Funäsdalen
Foto:

Ljungdalsfjällen. All rights reserved.