Öppethållande av skoterleder

Skoterledernas öppethållande

I år infaller 19 april på onsdagen i andra påsklovsveckan. Eftersom intresset att vara ute är mycket stort under påsklovet har vi i år beslutat att förlänga öppettiderna på våra skoterleder till 23 april. Några skoterleder i norra Frostviken är tillåtna för trafik till och med den 2 maj.

Ibland kan skoterleder komma att stängas tidigare, och med kort varsel, om så krävs av renskötselskäl eller andra särskilda skäl.

Länsstyrelsen hemsida

Ljungdalsfjällen. All rights reserved.